Social Media Uitbesteden in Groenendijk?

Wil jij je social media uitbesteden in Groenendijk, dan kom je al snel in een onbekende wereld van uiteenlopende aanbieders terecht die een wirwar aan social media pakketten en -diensten aanbieden. Maar is uitbesteden voor jouw bedrijf echt de beste keuze? En indien ja, hoe ontdek je dan welk pakket bij jou past, of je een reële prijs betaalt en welke kwaliteit je krijgt?

De voordelen van het uitbesteden van social media in Groenendijk

Ga jij je social media uitbesteden in Groenendijk dan liggen de voordelen voor de hand:

 1. Je maakt binnen je organisatie/eigen agenda tijd vrij om andere zaken te doen.
 2. Het externe uurtarief is vaak voordelig: je betaalt exact voor wat je krijgt, niet voor vakanties, ziekteverlof etc.
 3. Die eindeloze zoektocht naar inspirerende content is voorbij.
 4. Je hoeft de voortdurende wijzigingen op social media niet meer zelf bij te houden.
 5. Je krijgt extra creativiteit en een frisse blik.
 6. Er is een consistente stroom van activiteiten, los van de drukte binnen je bedrijf.

Jammer genoeg zijn er ook nadelen voor het uitbesteden van je social media in Groenendijk

Het uitbesteden van social media heeft vaak tot gevolg dat er zaken langs je heen gaan. Je houdt zelf immers veel minder bij wat er op je social media accounts gebeurt dus je hebt minder zicht op vragen, complimenten en commentaren die via social media komen. Daarnaast is er niemand die zoveel van een bedrijf weet als de mensen die er elke dag werken. Een extern bureau kan daar niet aan tippen waardoor het mogelijk is dat ze kansen op leuke berichten laten liggen. Beide nadelen kun je overwinnen door regelmatig tijd uit te trekken voor overleg en afstemming. Een slim social media bureau uit Groenendijk draait niet op de automatische piloot, maar houdt een vinger aan de pols en laat jou als opdrachtgever af en toe zien wat er gebeurt. Niet alleen in cijfers maar zeker ook in inhoud. Maar er is een nadeel dat echt een probleem kan zijn…

Je krijgt 'straf' als je social media uitbesteedt in Groenendijk

Het uitbesteden van social media in Groenendijk wordt deels afgestraft door de algoritmes van verschillende social media platforms. Zo vertoont Instagram je berichten aan meer mensen als jij met jouw account vaker op berichten van anderen reageert. Maar de meeste bureaus gebruiken een planningstool om berichten te plaatsen en gaan niet met jouw account online om op anderen te reageren. Je moet je ook afvragen of een ander daartoe in staat is en de juiste toon en inhoud kan overbrengen.

Ook LinkedIn laat je berichten vaker aan je connecties en volgers zien als je profiel zelf echt actief is en reageert op wat anderen doen of zeggen.

Dat geldt ook voor Facebook. Facebook laat berichten van een pagina bovendien vaker zien als ze geplaatst worden door degene die de pagina ooit aangemaakt heeft. Dat is vrijwel nooit het social media bureau. Dus je organisch bereik ligt meteen iets achter als een ander iets plaatst.

Facebook tip

‘The person that posts on your page matters. Facebook knows whether you are the original page creator and we see a lift in organic reach’.

Mary smith, Social Media Marketing World 2020
Ik stond perplex toen ik Mari Smith dit hoorde zeggen. Als één van de bekendste Facebook-experts met inzage in de resultaten van veel accounts, weet ze waar ze het over heeft.

Natuurlijk kun je van alles verzinnen om bovengenoemde nadelen van het uitbesteden van social media te overwinnen. Zo kun je een lager organisch bereik snel compenseren met een (bescheiden) advertentiebudget waarmee je de belangrijkste berichten een extra steuntje in de rug geeft.

Andere nadelen kun je overwinnen door heel nauw samen te werken met degene die jouw social media beheert. Dat kost wel tijd en vermindert de beoogde tijdwinst die social media uitbesteden moest brengen.

De kosten van social media uitbesteden in Groenendijk

Een ander nadeel kan zijn dat de kosten van social media ineens heel duidelijk zijn. Waar het werk eerst intern werd gedaan, heb je nu te maken met out-of-pocket kosten die bij iedere factuur in beeld komen. Ik vind dat zelf overigens een voordeel omdat je zo ook goed kunt berekenen hoe de kosten-baten verhouding van social media is.

Een complicerende factor die dan in beeld komt is dat de kosten van het uitbesteden van social media nogal variëren tussen bureaus. Veel bureaus bieden namelijk pakketten aan van verschillende zwaarte. Die beginnen bij € 99 per maand en dat loopt op tot € 1495. Met natuurlijk een hele range aan social media pakketten die er ergens tussenin zitten. Voor je het weet vergelijk je dus appels met peren en zit je met een complete fruitmand aan soorten pakketten waar je een keuze uit moet maken. Dat is geen makkelijke taak.

Naast een goede vergelijking vragen die zichtbare kosten om duidelijke en regelmatige evaluaties. Zo krijg je zicht op wat het uitbesteden van social media oplevert en kun je de kosten ook beter intern verantwoorden.

Wat zijn redelijke kosten in Groenendijk om jouw social media uit te besteden?

Het is lastig om daar een uitspraak over te doen omdat ieder bedrijf anders is. Of de kosten redelijk zijn hangt bovendien samen met je doelstellingen en het te verwachten resultaat dat daar bij hoort. Zo is zichtbaarheid meestal gemakkelijker te realiseren dan leads of sales. Maar je kunt op de volgende zaken letten als je voorgestelde kosten voor het uitbesteden van social media beoordeelt:

 • Zijn de kosten voor het uitbesteden terug te verdienen?
  Hoeveel extra omzet realiseer je ermee? Als stijgende kosten gepaard gaan met stijgende opbrengsten is het een no-brainer. Direct doen! ?
 • Wat spaar je uit?
  Eigen tijd is (veel) geld waard. Als de uren die nu aan social media opgaan anders besteed kunnen worden, kan dat veel (geld) opleveren.
 • Kan de andere partij het beter?
  Als je eigen prestaties tegenvallen en een social media specialist laat zien dat hij/zij meer resultaat boekt en professionelere, effectievere berichten plaatst, dan is dat iets waard. Hoeveel bepaal jezelf en leg je naast de offerte.
 • Kijk naar het uurtarief.
  Is dat reëel? Social media specialisten investeren in het bijhouden van kennis. Bij een laag tarief kun je bedenken dat dit niet gebeurt. Een laag tarief is ook een aanwijzing dat berichten op de automatische piloot geplaatst worden.
 • Kijk naar de werkwijze.
  Met een planningstool wordt bijvoorbeeld eens per maand een x aantal berichten ingepland. Maar een planningstool is een beperkte oplossing en sluit sommige typen berichten uit. Het zorgt soms ook voor miskleunen, omdat berichten verschijnen die geen rekening houden met de actualiteit van die dag. Dat kan je imago schaden.

Wel of niet uitbesteden aan een Social Media Expert in Groenendijk

Voor je aan de selectie van een social media bureau in Groenendijk begint is het de moeite waard om jezelf af te vragen wat de uitbesteding je waard is:

 • Hoeveel uur per week besteed jij of een collega nu aan social media?
 • Wat levert het op als die uren voor een andere taak ingezet kunnen worden?
 • Hoeveel of hoe weinig plezier beleef je eraan en hoeveel hoofdbrekens of frustratie krijg je doordat social media op het eigen bord liggen?
 • Heb je nu voldoende impact op social media of heb je het gevoel dat er meer uit te halen valt?
 • Ben je nu consistent? Consistentie is een belangrijke voorwaarde voor succes op social media. Merk je dat het nu hapsnap gebeurt omdat andere taken voorrang krijgen en er weinig tijd is, dan kan dat reden zijn om (een deel) uit te besteden.

De antwoorden op deze vijf vragen laten je zien of het uitbesteden van social media inderdaad een slimme keus is. Kun je daarnaast oplossingen bedenken voor de genoemde nadelen van het uitbesteden van social media dan kan de zoektocht beginnen!

Werkwijze social media bureau in Groenendijk

Als je je in de werkwijze van verschillende aanbieders verdiept, merk je dat vier zaken cruciaal zijn om de social media van iemand over te nemen:

 1. Ervaring met de gevraagde social media kanalen
 2. De juiste tools
 3. Tijd en discipline
 4. Nauwe samenwerking met de klant

Ervaring en de juiste tools zijn voor de hand liggende zaken die op orde moeten zijn. Maar voldoende tijd en discipline zijn net zo belangrijk. Social media gedijen bij regelmaat en dat betekent dat voldoende aantrekkelijke content structureel gemaakt en gedeeld moet worden. Ook als je als klant met andere prioriteiten bezig bent. Tijd is voor een social media redacteur in Groenendijk ook essentieel om de eigen vakkennis up-to-date te houden. Want social media veranderen razend snel en die veranderingen eisen steeds aanpassingen in strategie en werkwijze. Ten slotte moet er ruimte zijn om goed samen te werken. Een social media redacteur moet het merk kunnen leren kennen zodat hij/zij aanvoelt wat bij het merk past. Dat betekent regelmatige afstemming over de inhoud van te plaatsen berichten en over eventuele reacties die daar op komen.

Criteria bij het uitbesteden van social media in Groenendijk

Heb je besloten om de social media voor jouw organisatie uit te besteden en wil je hun pakketten onderling vergelijken, dan helpen de volgende vier sets criteria:

Hoeveel social media platforms worden Groenendijk ingezet binnen een pakket?

Is voor jouw bedrijf in Groenendijkvooral één social medium echt relevant? Kies dan voor een specialistisch pakket voor dat platform. Wil/moet je op meerdere platforms aanwezig zijn? Kies dan voor een breder pakket en bedenk dat het bureau hiermee een efficiencyslag kan maken: een stuk content kan op meerdere manieren op meerdere platforms gedeeld worden.

Maken ze content of gebruikt het bureau in Groenendijk alleen bestaande content?

In het laatste geval gaat het om relevante content van derden die geselecteerd en gedeeld wordt. Daarnaast gebruiken ze artikelen, beeld en video’s die jij als opdrachtgever maakt of laat maken. Sommige bureaus in Groenendijk maken ook content voor je social media. Dat kan van alles zijn: artikelen, foto’s, video’s of visuals waarin bijvoorbeeld quotes of positieve uitspraken van klanten worden uitgelicht. Als vuistregel geldt dat ‘eigen’ content meer impact heeft dan content van derden. Zeker nu zowel LinkedIn als Facebook berichten met linkjes minder laat zien aan volgers.

Reageert het bureau in Groenendijk ook op opmerkingen en vragen?

Heb je een levendig account of pagina waarop mensen ook tal van vragen stellen of misschien zelfs klachten delen, dan moet je met je bureau afspreken wie daar op reageert en hoe snel dat gebeurt. Is webcare belangrijk voor jou? Is een bureau 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat of alleen op afgesproken tijden? Hoeveel tijd kost het een bureau om echt ingewerkt te zijn in alle ins en outs van jouw bedrijf? Afhankelijk van het door jou gewenste serviceniveau en de aard van je aanwezigheid op social media kan dat veel tijd kosten of het kan juist reuze meevallen.

Rekent een bureau opstartkosten in Groenendijk?

Als je social media in Groenendijk uitbesteedt, kan een serieuze aanbieder niet direct voor je aan de slag. Wil je kwaliteit hebben en resultaten boeken dan moeten eerst de volgende stappen gezet worden:

 • Formuleren van doelstellingen.
 • Doen van een nulmeting: waar sta je nu?
 • Maken van een contentkalender: hoe vaak plaats je op welk social media platform, op welke tijd en welke berichten scoren het best bij jouw doelgroep?
 • Achterhalen van goede bronnen voor interessante, passende content.
 • Een analyse van wat werkt voor je concurrenten en voor jou
 • Inrichten van de social media: goed beeldmateriaal, wervende teksten en knoppen die aanzetten tot actie
 • Maken van templates voor berichten: hoe gaan visuals eruitzien?

Mogelijk heb je zelf al over een aantal zaken nagedacht en is een deel al geregeld. Is dat niet het geval dan moet het bureau uren investeren om dit in gang te zetten. Die uren moeten ergens verrekend worden. Dat kan in de vorm van opstartkosten. Het kan ook verwerkt zijn in het maandtarief dat elke maand gehanteerd wordt. De eerste manier is heel transparant en voorkomt dat je bij een langlopende samenwerking uiteindelijk te veel betaalt. De tweede manier is op korte termijn financieel aantrekkelijk.

Vragen voor een social media partij in Groenendijk

Om teleurstellingen te voorkomen is het goed om jouw verwachtingen naast de mogelijkheden van verschillende soorten aanbieders te leggen. Heb je een aantal partijen op het oog dan kun je hen goed aan de tand voelen en bijvoorbeeld onderstaande vragen stellen:

 • Hoeveel ervaring heeft de betreffende partij met de social media kanalen van jouw voorkeuren?
 • Wat weten ze van jouw branche of vakgebied?
 • Werkt men met pakketten of is het maatwerk?
 • Welke extra diensten biedt men aan?
  Denk aan webcare, monitoren, adverteren, online marketing.
 • Hoe verloopt de afstemming? Welke informatie delen jullie en hoe vaak?
 • Wat is de looptijd en opzegtermijn van een contract?
  Kun je gemakkelijk tussentijds opschalen of juist minderen?
 • Hoe starten jullie op? Wat hebben ze van je nodig en welke kosten zijn daar aan verbonden?

Vandaag het meest gelezen:

Wil jij meer dan likes, shares en retweets tellen?

Neem contact met mij op!

Vakanties, weekenden, nachten… Ik zorg ervoor dat wanneer jouw potentiële klanten sociaal zijn, ik dat ook ben! Laat mij hard voor je werken! Jouw succes is tenslotte mijn succes! Ik ben ervan overtuigd dat ik de betrokkenheid, likability en fanbase van elk merk zal vergroten. Ik richt mij op het bieden van jouw best mogelijke social media-campagne en ongeëvenaarde klantenservice.

Neem contact op voor meer informatie over hoe ik mensen aan het praten kan krijgen over jouw bedrijf.