Privacybeleid

Onthoud alstublieft dat elke afbeelding, video of andere inhoud die door Gebruikers wordt geplaatst, gepubliceerde inhoud wordt; vandaar dat deze niet als “persoonlijk identificeerbare informatie” worden beschouwd en daarom niet onderhevig zijn aan dit Privacybeleid.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.:

SOEQ, gevestigd op: Bredaseweg 204-14, 5038 NK Tilburg te Nederland. KvK nummer: 68050755, contact e-mail: hallo@soeq.nl.

(gezamenlijk ook wel “SOEQ” of “wij” genoemd),

1. SOEQ als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens

SOEQ fungeert als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens met betrekking tot de Persoonlijke Informatie van Gebruikers en personen die de websites bezoeken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? Om te voldoen aan het contract of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, verzamelt SOEQ persoonsgegevens die zijn verkregen van de Gebruiker bij het invullen van de contact-, registratie-, bestel-, betalings-, en factureringsformulieren op onze site.

SOEQ verwerkt verder ook de gegevens die het ontvangt van de Gebruiker en andere individuen die SOEQ gebruiken of onze website bezoeken:

  • cookies (Cookies zijn kleine textbestanden die door uw browser op uw toestel worden opgeslagen om noodzakelijke informatie op te slaan, die nodig is voor een goede werking van onze technologie. We gebruiken verschillende cookies voor de authenticatie van gebruikers, gebruikersvoorkeuren en het monitoren van de prestaties van onze marketingcampagnes. U kunt de cookies verwijderen of uitschakelen, maar houd er rekening mee dat het u ervan weerhoudt om onze technologie te gebruiken.);
  • logbestanden (IP-adres of andere indentificatoren)

Hoe lang verwerken we persoonsgegevens? De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt voor de duur van de contractuele relatie en vervolgens gedurende de periode die nodig is om de veiligheid van de diensten en de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de speciale wettelijke voorschriften te waarborgen.

2. SOEQ als verwerker van persoonsgegevens

SOEQ biedt de Gebruiker opslagruimte voor het opslaan van gegevens op de servers van SOEQ. De gegevens van de Gebruiker kunnen ook persoonsgegevens van andere natuurlijke personen (betrokkenen) bevatten. Met betrekking tot deze persoonsgegevens, fungeert SOEQ als een verwerker van persoonsgegevens. De Gebruiker treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. Op grond van artikel 28 van de AVG, sluiten de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker (SOEQ) een Gegevensverwerkingsovereenkomst, die hier beschikbaar is.

Wat is het doel van de verwerking en hoe gaan we met de gegevens om? SOEQ interfereert niet met de gegevens van de gebruiker en verandert ze niet, maakt ze niet bekend, geeft geen toegang tot deze gegevens aan- of geeft ze niet door aan derde partijen (behalve om ze beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties in overeenstemming met de wet), behalve de opslag ervan op de servers van SOEQ, tenzij anders bepaald in het Contract. Het enige doel van het omgaan met deze persoonsgegevens is hun opslag en deze ter beschikking stellen van de Gebruiker.

3. Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

SOEQ stuurt geen persoonsgegevens naar andere verwerkingsverantwoordelijken.

De verwerkers van persoonsgegevens zijn:

  • bedrijven of fysieke bedrijfsentiteiten die zich bezighouden met boekhouden en die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van boekhoudkundige verrichtingen;
  • bedrijven of zakelijke IT-ondernemers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van IT-beheer en de ontwikkeling van softwareprogramma’s die gebruikt worden door SOEQ;
  • bedrijven of business-to-business individuen die serverdiensten leveren die verantwoordelijk zijn voor het opslaan van gegevens;
  • bedrijven die betaaldiensten verlenen;
  • bedrijven die diensten voor e-mailberichten leveren;
  • bedrijven die domeinregistratie diensten verlenen;
  • bedrijven die authenticatiediensten aanbieden via sociale mediaplatformen.

Persoonsgegevens kunnen onder bepaalde voorwaarden beschikbaar gesteld worden aan overheidsinstanties.

4. Rechten van de betrokkenen

Als een betrokkene hebt u recht op: a) het recht op toegang; b) het recht op rectificatie; c) het recht om te wissen; d) het recht op beperking van verwerking; e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; f) het recht op dataportabiliteit; g) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; h) het recht op informatie betreffende de rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperkingen op de verwerking; i) het recht om geïnformeerd te worden in geval van schending van de beveiliging van persoonsgegevens; j) het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Uw rechten als betrokkenen worden gedetailleerd beschreven in de EU-verordening 2016/679 (AVG)

U kunt uw toestemming ten allen tijde schriftelijk intrekken en de andere rechten van de Betrokkene inwisselen, door uw verzoek te sturen naar het e-mailadres hallo@soeq.nl.