De opkomst van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI), met name generatieve AI-systemen zoals OpenAI’s ChatGPT, heeft wereldwijde aandacht gevestigd op de noodzaak van effectieve AI-regulering. De Europese Unie staat op de voorgrond met de AI Act, een baanbrekende poging om de eerste allesomvattende AI-wetgeving ter wereld vast te stellen. Deze wetgeving richt zich op het waarborgen van de veiligheid, het respecteren van de wet en de fundamentele rechten en waarden van de EU.

Wat is Kunstmatige Intelligentie?

AI omvat digitale technologieën die taken uitvoeren die typisch menselijke intelligentie vereisen. AI-technologieën zijn niet nieuw, maar recente doorbraken in computerkracht, data beschikbaarheid en software hebben geleid tot significante vooruitgang. AI vindt al toepassingen in diverse sectoren, variërend van virtuele assistenten en medische diagnoses tot voorspellingen van natuurrampen.

De AI Act van de EU

De AI Act is een ambitieuze stap van de EU om een wereldwijde standaard te zetten voor AI-regulering, vergelijkbaar met de invloed van de GDPR op gegevensprivacy. De wet heeft als doel AI-systemen veilig te maken en de grondrechten en waarden van de EU te respecteren.

Risicogebaseerde regulering en verboden praktijken

De AI Act hanteert een risicogebaseerde aanpak, waarbij AI-toepassingen worden gecategoriseerd naar risiconiveau, met bijbehorende regels en verplichtingen. Hoog-risico AI-systemen zullen strengere regels volgen, en bepaalde AI-praktijken, zoals sociale scoring en real-time biometrische identificatie, kunnen worden verboden.

Ondersteuning van innovatie en transparantie

Naast het bevorderen van veiligheid en respect voor de wet, moedigt de AI Act ook investeringen en innovatie in AI binnen de EU aan. De wet bevat bepalingen om AI-innovatie te ondersteunen en de ontwikkeling van een eengemaakte markt voor AI-toepassingen te faciliteren.

Recente ontwikkelingen

Op 6 december 2022 heeft de Raad van de EU zijn gemeenschappelijk standpunt over de AI Act vastgesteld. De tekst verduidelijkt de definitie van AI-systemen, breidt het verbod op bepaalde AI-praktijken uit en past voorschriften voor hoog-risico AI-systemen aan om naleving te vergemakkelijken. Ook zijn er nieuwe bepalingen toegevoegd om rekening te houden met AI-systemen voor algemeen gebruik.

Toekomstige Stappen

Met de goedkeuring van deze algemene oriëntatie kan de Raad nu met het Europees Parlement onderhandelen om tot een definitieve overeenstemming te komen over de AI Act. Dit proces zal cruciaal zijn voor het vormgeven van de toekomst van AI in Europa en mogelijk wereldwijd.


Dit artikel biedt een overzicht van de huidige stand van zaken rondom de AI Act van de EU, een mijlpaal in de wereldwijde inspanningen om kunstmatige intelligentie te reguleren. Het benadrukt de complexiteit en het belang van dit initiatief, evenals de potentie om wereldwijde standaarden voor AI-regulering te zetten.