Antwoord: Het akkoord omvat plannen voor het verhogen van de investeringen in hernieuwbare energiebronnen, het bevorderen van energie-efficiëntie en het aanpassen aan klimaatveranderingen. Dit houdt in dat er meer middelen worden toegewezen aan het verbeteren van de infrastructuur voor waterbeheer en het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie.