Artificial Intelligence (AI)

Hieronder vind je alle blogs over artificial-intelligence-ai.

ChatGPT Kabinetsformatie: Q&A eindverslag en hoofdlijnenakkoord informateurs Dijkgraaf en Van Zwol

Hartelijk dank voor het gebruik van onze ChatGPT Kabinetsformatie 2024. Wat wilt u specifiek weten over het hoofdlijnenakkoord of de betrokken partijen? Ik kan u bijvoorbeeld meer vertellen over de belangrijkste punten van het akkoord, de standpunten van de deelnemende partijen, of de verwachte invloed op bepaalde beleidsterreinen zoals economie, zorg, onderwijs, en milieu. Stel gerust uw vraag! ChatGPT Kabinetsformatie 2024 Vraag & Antwoord over de Kabinetsformatie 2024 Disclaimer: ik heb dit ook maar gewoon geknipt en geplakt uit de documenten van de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol.

Jouw doelgroep vind je op deze social media platforms

In een wereld waar digitale verbondenheid de boventoon voert, is het geen verrassing dat 2024 het jaar is waarin social media gebruik ongekende hoogtes bereikt. Met meer dan 5 miljard gebruikers wereldwijd is social media niet alleen een platform voor persoonlijke expressie, maar ook een cruciale arena voor bedrijven en professionals. Deze blog duikt in de evolutie van vier grote spelers in de social media wereld: LinkedIn, Instagram, Facebook en TikTok. We analyseren hun groei, veranderingen en wat deze ontwikkelingen betekenen voor de digitale marketing van vandaag en morgen. LinkedIn - Het professionele netwerk evolueert In 2024 [...]

Sociale media in de publieke sector

Vandaag duiken we diep in een onderwerp dat zowel intrigerend als cruciaal is in onze moderne werkomgeving: het gebruik van sociale media door jonge ambtenaren in de publieke sector. Een recent onderzoek door het Ambtenarenpanel onthult enkele opmerkelijke inzichten die onze aandacht verdienen. De WhatsApp-revolutie onder jonge ambtenaren WhatsApp is meer dan een app; het is een communicatierevolutie. Bijna de helft van de jonge ambtenaren gebruikt het dagelijks voor werkgerelateerde communicatie. Dit onderstreept het belang van snelle en directe communicatie in het hedendaagse werkleven. Echter, uitdagingen zoals het bewaken van de grens tussen werk en privéleven en het risico [...]

De Europese Unie en de regulering van Kunstmatige Intelligentie: een overzicht van de AI Act

De opkomst van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI), met name generatieve AI-systemen zoals OpenAI's ChatGPT, heeft wereldwijde aandacht gevestigd op de noodzaak van effectieve AI-regulering. De Europese Unie staat op de voorgrond met de AI Act, een baanbrekende poging om de eerste allesomvattende AI-wetgeving ter wereld vast te stellen. Deze wetgeving richt zich op het waarborgen van de veiligheid, het respecteren van de wet en de fundamentele rechten en waarden van de EU. Wat is Kunstmatige Intelligentie? AI omvat digitale technologieën die taken uitvoeren die typisch menselijke intelligentie vereisen. AI-technologieën zijn niet nieuw, maar recente doorbraken in computerkracht, data beschikbaarheid [...]

Categories: Conversational AI|Tags: |
Ga naar de bovenkant