Antwoord: Het hoofdlijnenakkoord stelt voor om de belastingdruk voor middeninkomens te verlagen door het introduceren van een nieuwe belastingschijf. Deze maatregel is bedoeld om meer loon naar werken te realiseren en de netto-inkomenspositie van deze groep te verbeteren.