Antwoord: Ja, het akkoord introduceert een strenger migratie- en asielbeleid, met als doel de instroom te beperken en betere controle en integratie te waarborgen. Dit kan leiden tot strengere toelatingseisen en procedures voor asielzoekers. Expats die voor werk of studie naar Nederland komen, kunnen te maken krijgen met aangescherpte regelgeving en vereisten.