Antwoord: Het akkoord streeft naar een solide overheidsfinanciën en een verbeterd vestigingsklimaat, wat op termijn moet leiden tot economische stabiliteit en groei. De focus op energie, klimaatadaptatie en infrastructuur is bedoeld om toekomstbestendige investeringen te stimuleren die zowel economische als milieuvoordelen kunnen bieden.