Antwoord: Burgers kunnen veranderingen verwachten in de vorm van lastenverlichting, met name gericht op middeninkomens en kwetsbare groepen. Er zijn plannen voor het verlagen van het eigen risico in de zorg en investeringen in ouderenzorg. Echter, strengere migratiebeheersing en de herstructurering van overheidsuitgaven kunnen ook invloed hebben op publieke diensten en sociale voorzieningen.