Antwoord: De bezuinigingen zijn voornamelijk gericht op het verminderen van de overheidsuitgaven door efficiëntieslagen binnen het ambtenarenapparaat en het verminderen van subsidies en externe inhuur. Sectoren zoals onderwijs en duurzame energie zien enige subsidieverlaging, terwijl de publieke sector een bevriezing van salarissen van rijksambtenaren zal ervaren.