Antwoord: Het nieuwe hoofdlijnenakkoord, gesloten tussen PVV, VVD, NSC en BBB, focust op tien hoofdpunten waaronder bestaanszekerheid en koopkracht, strenge migratiebeheersing, investeringen in woningbouw en infrastructuur, versterking van de agrarische sector, en verhoging van de nationale en internationale veiligheid. De overheid beoogt hiermee een stabiele basis te leggen voor economische groei, sociale cohesie en veiligheid.