Antwoord: Er zijn verhoogde investeringen gepland voor politie, justitie, en veiligheidsdiensten. Dit omvat meer middelen voor de aanpak van criminaliteit, terrorisme en cybersecurity, alsook versterking van de defensiecapaciteiten om te voldoen aan de internationale verplichtingen van Nederland.