Antwoord: Er wordt extra geïnvesteerd in zowel onderwijs als zorg. Dit omvat het verhogen van het budget voor onderwijs om de kwaliteit te verbeteren en het toegankelijker maken van zorg door bijvoorbeeld het eigen risico te verlagen en meer te investeren in ouderenzorg.