Antwoord: Het akkoord voorziet in specifieke maatregelen om kleine ondernemers te ondersteunen, waaronder belastingverlichtingen en minder regeldruk. Er wordt ook geïnvesteerd in programma’s die gericht zijn op het versterken van de economische positie van kleine bedrijven, zoals verbeterde toegang tot financiering en ondersteuning bij digitalisering.