Antwoord: Ja, het akkoord omvat substantiële investeringen in de infrastructuur, waaronder de uitbreiding en verbetering van wegen, bruggen en openbaar vervoersnetwerken om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verhogen.