Antwoord: Het kabinet streeft naar een sterke en invloedrijke rol binnen de Europese Unie. De focus ligt op het bevorderen van handel, het waarborgen van veiligheid en het versterken van de economische en politieke samenwerking binnen de EU.