Antwoord: Het akkoord voorziet in fiscale aanpassingen die gericht zijn op het stimuleren van investeringen en het creëren van een gunstiger bedrijfsklimaat, waaronder het aanpassen van tarieven in de vennootschapsbelasting en maatregelen tegen belastingontwijking.