Antwoord: Naast het strengere migratiebeleid zijn er plannen om integratieprogramma’s te verbeteren. Dit omvat taalonderwijs, beroepsopleidingen en maatschappelijke oriëntatiecursussen die nieuwkomers moeten helpen succesvol deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.