Antwoord: Het akkoord stelt aanzienlijke investeringen voor in de ouderenzorg, waaronder het verbeteren van de kwaliteit van zorginstellingen, het vergroten van de toegankelijkheid van thuiszorg, en het verhogen van de budgetten voor mantelzorgondersteuning.