Antwoord: Het akkoord legt nadruk op duurzaamheid door investeringen in groene energie, het bevorderen van circulaire economie, en het ondersteunen van duurzame landbouw en visserij. Er zijn ook maatregelen gepland om bedrijven te helpen bij de overgang naar milieuvriendelijkere praktijken.